Top

Search

Need Contributors

Interested to share albums over here?

contact:info@merkezburasi.com

To support our uploads please download the below Concha Buika - Mi Niña Lola "A Mi Manera" as a free user.

Yüklenen dosyalarin linklerinin canli kalmasi için aşağıda Concha Buika - Mi Niña Lola "A Mi Manera" şarkısını ücretsiz kullanıcı olarak indirin bize destek olun

Concha Buika - Mi Niña Lola "A Mi Manera"

Your Ad Here

2009/03/01

Bezmara Ensemble - Mecmuadan Saz ve Soz [2004]


Bezmara Ensemble - Mecmuadan Saz ve Soz [2004]
Mp3 | 192 Kbps | 101 MB | Turkish, Instrumental | RS
1- Nikriz Peşrev 4'32''
2- Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyledür / Derd ile yâr olmuşam, nice dil virdim sana 3'13''
3- Zâhid iş âhir oldu sûfi duaya başla 0'52''
4- Çeng taksimi 0'57''
5- Nişabur Peşrev 3'30''
6- Girdi eyyâm-ı şitâ, irişdi eyyâm-ı bahâr 2'08''
7- Nedir bu itdüğün bana revâ mıdur yüzü gülşen 2'35''
8- Ey şeyh-i melek cefâ ü cevr ile inletme beni 1'54''
9- Nişabur Sazende Semaisi 5'13''
10- Kemânçe taksimi 0'57''
11- Buselik Peşrev 2'42''
12- Nice vasf itsün o şûhu dil-i hoş-dem ne disün 2'32''
13- Ey gönül aşkın sarayın yıkdı bir nâ-mihriban 2'10''
14- Aşiran-buselik Sazende Semaisi 3'24''
15- Ney taksimi 1'14''
16- Kadir Allah kalem çekmiş sana iki kaş yerine 2'34''
17- Yine ayrı düşdüm yârden 1'47''
18- Sensüz bu gönül meclis-i ıyş ü demi n'eyler 1'37''
19- Kanun taksimi 1'08''
20- Zülf-i anber-bârınun âşüftesidür rüzgâr 1'00''
21- Şehâ zülfün beni divâne kıldu 1'07''
22- Vefa gelmek muhâl oldu nigâr-ı dil-pesendimden 1'11''
23- Her sabah çıkar yolu beklerim 2'09''
24- Hüseyni Sazende Semaisi 4'47''
25- Kopuz taksimi 1'12''
26- Cânâ beni hicrân ile künc-i gama salma 1'26''
27- Tâ ezelden derd-i aşka mübtelâdur gönlümüz 0'57''
28- Reng-i rûy-i gül-zârı tebâh eyledi bülbül 2'12''
29- Irak Sazende Semaisi 3'15''
30- Şehrud ve santur taksimi 1'50''
31- Aks-i rûy-i yâr ile pürdür derûn-i sinemiz 1'29''
32- Barekâllah hoş yaratmış, gülse halk âlem güler 1'56''
33- Gel kâkülünü gerdanıma ser meded 1'11''
34- Ceng-i Harbi 2'03''

PART 1:PART 2:Subscribe to the Technacular RSS feed RSS Feed or by Email and receive free daily updates

Look more Bezmara...

Related posts by alphabet1 Comment:

Anonymous said...

The secret word is "mbmc". (lower case) Album titles, if not self-evident, are in the files.

Post a Comment

What do you think about this post?

Your Ad Here
 
Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis